SMERCH
TECHNICKÉ ÚDAJE :
9A52-29T234-2
 Dĺžka12 100 mm13 800 mm
 Šírka3 050 mm3 050 mm
 Výška3 050 mm3 050 mm
 Maximálna hmotnosť43 700 kg40 500 mm
 Maximálna rýchlosť :
  - na ceste60 km/h60 km/h
  - v teréne30 km/h30 km/h
 Dojazd850 km850 km

   Systém SMERCH tvorí niekoľko mobilných prostriedkov:

  • samohybné odpaľovacie zariadenie 9A52-2
  • transportné a nabíjacie vozidlo 9T234-2
  • veliteľské vozidlo so systémom riadenia paľby 1K123 VIVARY
  • topgrafické vozidlo 1T12-2M
  • meteorologické vozidlo 1B44 ULYBKA
  • opravárenské vozidlo PM-2-70

   Technický popis

Odpaľovacie zariadenie 9A52-2
   Samohybné odpaľovacie zariadenie 9A52-2 využíva upravený podvozok nákladného vozidla MAZ-543M. Vozidlo je poháňané dvanásťvalcovým preplňovaným vznetovým motorom s pohonom všetkých ôsmich nezávisle zavesených kolies. Posádka je štvorčlenná. Priestory posádky sú vybavené filtro-ventilačným zariadením. Vozidlo medzi zadnými nápravami sú hydraulicky výsuvné podpery, ktoré stabilizujú vozidlo pri odpálení rakiet.
   Odpaľovacie zariadenie tvorí dvanásť hlavní kalibru 300 mm. Námer hlavní môže byť 55° a odmer 30° na každú stranu od pozdĺžnej osy. Námer aj odmer sa vykonáva hydraulickým pohonom.
Pre streľbu sa používajú nasledovné rakety:
9M55K s kontajnerovou hlavicou 9N139 pre 72 kusov submunície pre ničenie živej sily, nepancierovaných a ľahko chránených objektov. Hmotnosť rakety je 810 kg z toho je 235 kg bojovej náplne.
9M55F pre ničenie plošných cieľov. Bojová hlavica má hmotnosť 258 kg a obsahuje vysoko výbušnú náplň. Hlavica sa počas letu oddelí od nosnej rakety a na stabilizačnom padáku klesá k cieľu.
9K55K1 s hlavicou ktorá obsahuje päť kusov inteligentnej submunície proti obrneným cieľom. Hmotnosť hlavice je 233 kg.

Transportné a nabíjacie vozidlo 9T234-2
   Základ vozidla tvorí upravený nákladný automobil MAZ-543A. Vozidlo slúži na prepravu dvanástich rakiet a súčasne umožňuje ich nabitie. Na ložnej ploche sú umiestnené koľajnice, po ktorých sa rakety presúvajú do jednotlivých hlavní. Vozidlo je vybavené aj hydraulicky ovládaným ramenom s nosnosťou 850 kg, ktoré umožňuje nakladanie rakiet z iných dopravných prostriedkov. Nabitie odpaľovacie zariadenie 9A52-2 trvá maximálne 6 minút. Posádka vozidla je trojčlenná.

   Použitá literatúra
ATM č.7/2000; SMERCH, autor: Ing. Jan Martinec

  « SPÄŤ Fotoalbum »