SVOTECHNICKÉ ÚDAJE :
 Dĺžka6 735 mm
 Šírka2 940 mm
 Bojová hmotnosť13 700 kg
 Maximálna rýchlosť :
 - na ceste65 km/h
 - pri plávaní6 km/h
 Maximálny dostrel530 m
 Minimálny dostrel250 m
 Vytvorený prechod mínovým poľom :
 - dĺžka100 m
 - šírka5 m

   SVO (samohybný výbušný odmínovač) je odmínovací prostriedok na vytváranie priechodov v mínových poliach postupným vystreľovaním a dopadom odmínovacích striel v rade za sebou. Míny sú zneškodnené výbuchom odmínovacích striel nad terénom.

   Technický popis

   SVO je zhotovené na báze vozidla BVP- 1. V prednej časti vozidla je vpravo motor a vžavo od neho je miesto vodiča a veliteža- operátora. V strednej časti je bojový priestor s odpažovacím zariadením a za ním je zadný priestor veliteža- operátora.
   Zbraň pozostáva z 24 kusov odpažovacích zariadení, ktoré sú pevne zabudované do výkyvnej lafety s námerovým mechanizmom. Odmínovacie strely sú v prepravnej polohe sklopené do vodorovnej polohy a bojový priestor ja zakrytý žahkým krytom.
   Za bojovým priestorom je miesto veliteža- operátora. Tu je umiestnená ovládacia skriňa námerového mechanizmu s elektrickým pohonom a záložné koleso námeru pre ručné ovládanie. Súčasťou ovládacej skrine je elektronický odpažovací a diagnostický prístroj pre odpažovanie odmínovacích striel. Na strope je umiestnená vežička so zameriavačom Nz- 84 pre nepriamu strežbu a pozorovacími periskopmi TNPO- 170A (3 ks) a periskopom TNP- 350B.
   Predný pracovný priestor veliteža- operátora, ktorý je umiestnený za vodičom je vybavený dvoma periskopmi TNPO- 170A, kombinovaným infraďalekohžadom TKN- 3B, zdrojom svetla pre pozorovanie v noci typu OU- 3GA2. Priestor vodiča je zhodný s BVP- 1.

   Použitá literatúra
APOLÓGIA č9/1999; SVO smohybný výbušný odmínovač, autor: Ing. Dušan Kováč


  « SPÄŤ Fotoalbum »