9K714 OKA (SS 23 SPIDER)
TECHNICKÉ ÚDAJE :
RAKETA 9M714K (9M714B)
 Dĺžka celková7 315 mm
(7 516 mm)
 Dĺžka bojovej hlavice2 755 mm
(2 348 mm)
 Dĺžka raketového nosiča3 620 mm
 Hmotnosť celková4 630 kg
(4 400 kg)
 Hmotnosť bojovej hlavice715 kg
(375 kg)
 Maximálny dostrel300 km
9P71 (9T230)
 Dĺžka11 760 mm
(11 800 mm)
 Šírka3 130 mm
(3 000mm)
 Výška :
 - v prepravnej polohe3 000 mm
 - v palebnom postavení10 130 mm
 Svetlá výška500 mm
 Bojová hmotnosť29 000 kg
(29 985 kg)
 Objem motora38 800 cm2
 Výkon motora586 kW
 Maximálna rýchlosť :
 - na ceste70 km/h
 - plavby8-10 km/h
 Dojazd700-1000 km

   Raketový komplet 9K714 OKA (označenie v NATO je SS-23 SPIDER) je veľmi presný a efektívny prostriedok na ničenie pozemných cieľov pomocou kazetových bojových hlavíc alebo hlavíc so špeciálnym určením. Systém je vyzbrojený balistickou raketou typu zem-zem s krátkym doletom. Tento raketový systém bol zavedený do výzbroje v sovietskom zväze v roku 1980. V polovici osemdesiatych rokov bol systém zavedený do výzbroje v Bulharsku, Československu a NDR. Na základe zmluvy o raketách stredného a kratšieho doletu medzi USA a ZSSR z roku 1987 boli postupne do roku ;1991 všetky ruské raketové komplety zlikvidované. Východonemecké rakety boli zlikvidované po zjednotení Nemecka. Česi zlikvidovali rakety v polovici deväťdesiatych rokov a na Slovensku slúžili do roku 2000.

   Technický popis

   Raketový komplet sa skladá z prepravného a odpažovacieho vozidla 9P71, prepravného a nabíjacieho vozidla 9T230 a návesovej súpravy pre cestnú prepravu 9T240.
   Vozidlo 9P71 je mobilné odpaľovacie zariadenie na upravenom podvozku ťažkého nákladného automobilu BAZ 6944. Vozidlo má poháňané všetky kolesá (8x8). Na pohon slúži motor V- 46, ktorý je prevzatý a upravený z tanku T- 72. Je to kvapalinou chladený vidlicový dvanásťvalec s objemom 38 800 cm2 a výkonom 586 kW. Motor je uložený v prednej časti za kabínou obsluhy. Kabína pre trojčlennú obsluhu je v prednej časti pred prvou nápravou. Celý priestor je hermeticky uzavretý a vybavený filtroventilačným a klimatizačným zariadením. Kabína je vybavená všetkým pre ovládanie vozidla a rakety. K najdôležitejším systémom patrí topografické pripojenie a navigácia 1T125, zameriavacia sústava 9Š133 a systém pre prípravu údajov z nepripraveného palebného postavenia 1G39. Uzavretá karoséria vozidla je vyrobená zo zosilneného plechu. Raketa je prepravovaná v horizontálnej polohe v priestore v zadnej časti. Tento priestor je počas presunu uzavrený dvomi krytmi, ktoré sa otvárajú do strán. Vysunutie rakety do odpažovacej polohy zabezpečuje hydraulický mechanizmus. Pre zabezpečenie stability vozidla pri odpažovaní rakety sú v prednej a zadnej časti vozidla hydraulicky vysúvané podpery. Vozidlo je schopné plavby. Pre pohon na vode slúžia dva vodomety umiestnené za poslednou nápravou.
   Nabíjací prepravník 9T230 slúži na prepravu rakety a jej nabitie do odpažovacieho zariadenia. Základná konštrukcia vozidla je zhodná s ;vozidlom 9P71. Prepravný priestor za kabínou nie je celokovový ale je prekrytý ochrannou plachtou. V kabíne je miesto pre troch členov obsluhy a je vybavená kontrolnými a ovládacími prostriedkami pre prácu s výložníkom, ktorý je umiestnený v prepravnom priestore.
   Na prepravu pomocou návesovej súpravy 9T240 sa používajú kontajnery 9Ya249 pre nosnú raketu a 9Ya251 pre bojovú hlavicu.
   Vlastnú zbraň kompletu tvorí balistická raketa. Raketa môže byť konvenčná 9M714K s hlavicou so submuníciou alebo špeciálna 9M714B s jadrovou, chemickou alebo trieštivotrhavou hlavicou. Špeciálne rakety používal iba Sovietsky zväz, SS-23 ostatných štátov boli vyzbrojené konvenčnými raketami. Pri výcviku boli používané cvičné rakety, ktoré nemali pohon ani bojovú hlavicu. Cvičná raketa 9M714GVM slúžila k výcviku ovládania a cvičná raketa 9M714UV, ktorá mala zabudovaný elektrický systém, slúžila k výcviku vyššieho stupňa. Pohonnou jednotkou rakety je jednokomorový raketový motor na tuhé palivo s dvomi stupňami ťahu. Raketa je ovládaná štyrmi tryskami, ktoré sú spojené s aerodynamickými kormidlami.

   Použitá literatúra
ATM č.3,4/2000; 9K714, autor: Ing. Ján Martinec
ATM č.10/2000; Slovensko vyřazuje SS-23, autor: Gerald A. Simperl

   Linky
  FEDERATION OF AMERICAN SCIENTISTS

  « SPÄŤ Fotoalbum »