MT-55


TECHNICKÉ ÚDAJE :
 Dĺžka9 880 mm
 Šírka3 300 mm
 Celková hmotnosť36 850 kg
 Dĺžka mostu18 000 mm
 Nosnosť mostu50 000 kg
 Doba rozloženia4 min

   Začiatkom šesťdesiatych rokov československá armáda modernizovala svoje tankové vojsko. Zastaralé tanky T-34 boli nahradzované tankami T-54. S nástupom moderných tankov bolo jasné, že mostné tanky na podvozku T-34 nebudú pri presunoch schopné držať tempo postupu vojsk. Preto bolo rozhodnuté, že systém nožnicového výklopného mostu bude umiestnený na výkonnejší podvozok. Tak vznikol projekt MT-54 s označením MOTÁK. S príchodom tankov T-55 a modernizovaných T-55A vznikli na ich podvozkoch mostné tanky s označením MT-55 a MT-55A.

   Technický popis

   Základ vozidla MT-55A tvorí upravený tank T-55A. Z tanku bola odstránená veža a strop bol prekrytý pancierovými plátmi. Na strope pribudli dva vstupné otvory a niekoľko montážnych a kontrolných otvorov. Na čelnom pancieri boli privarené úchyty pre vykladací mechanizmus. Za miestom vodiča a za motorom pribudli podpery zloženého mostu. Oproti štandartnému tanku T-55A bolo zmenené rozmiestnenie vezenej výstroje a nádrží na blatníkoch.
   Miesto vodiča zostalo zachované v ľavej prednej časti. Vpravo od neho je miesto veliteľa. Medzi nimi je umiestnené ovládanie hydraulického systému, kontrolné prístroje, rádiostanica R-123, filtro-ventilačný systém. V prednej časti bola umiestnená predná palivová nádrž. Za vodičom a veliteľom je umiestnená nádrž pre olej hydrauliky a schránka pre akumulátory. Za nimi je umiestnená stredná palivová nádrž. Vysokotlaké hydraulické čerpadlá sú poháňané motorom vozidla.
   Most tvorí zváraná priehradová konštrukcia s priečnymi a pozdĺžnymi výstuhami. Povrch tvorí tzv. vozovka s pozdĺžnymi prelismy a priečnym zdrsnením.

   Použitá literatúra
ATM č.7/2000; MT-55, autor: Ing. Jan Martinec

  « SPÄŤ Fotoalbum »