2K12M KUB (SA-6 GAINFUL)


TECHNICKÉ ÚDAJE :
 Počet striel na jednom OZ3
 Min. diaľkový dosah3,5 km
 Max. diaľkový dosah24,5 km
 Min. výškový dosah25 m
 Max. výškový dosah14 000 m
 Čas rozvinutia do bojovej polohy7 min.
 Max. rýchlosť na ceste50 km/h

   2K12M KUB je mobilný jednokanálový protilietadlový systém krátkeho dosahu s poloaktívnym rádiolokačným navádzaním. Komplet je určený na ničenie manévrujúcich vzdušných cieľov s malou efektívnou rádiolokačnou odrazovou plochou s rýchlosťou do 600 m/s v podmienkach silného aktívneho a pasívneho elektronického rušenia.
   Palebnou jednotkou je batéria, ktorá zahŕňa riadiaci a navádzací rádiolokátor 1S91M1, odpaľovacie zariadenie 2P25M1 (až štyri) a riadené rakety 3M9ME alebo 3M9M3E (až tri na každom odpaľovacom zariadení). Rádiolokátor aj odpaľovacie zariadenia sú umiestnené na samohybných pásových podvozkoch. Každý bojový prvok kompletu (rádiolokátor aj odpaľovacie zariadenie) má vlastný zdroj elektrickej energie, umiestnený priamo na pásovom podvozku vozidla. Na pohon zdroja el. energie slúži plynová turbína, prípadne ako náhradu je možné použiť motor podvozku.
   Odpaľovacie zariadenie 2P25(M1, M2E) slúži na prepravu a postupné odpálenie riadených striel, prijímanie povelov z riadiaceho a navádzacieho rádiolokátora a spätné odovzdávanie informácii o pripravenosti rakiet a o zachytení cieľa ich vlastnými hlavicami. Použitie odpaľovacieho zariadenia k odpáleniu rakiet na vzdušný ciel je možné iba spoločne s riadiacim a navádzacím rádiolokátorom. Odpaľovacie zariadenie umožňuje postupné odpálenie troch rakiet s intervalom minimálne šesť sekúnd. Rakety sa odpaľujú zo stojaceho odpaľovacieho zariadenia. Odpaľovacie zariadenie je vybavené vlastným zdrojom elektrickej energie, ale môže byť napájané aj z vonkajšieho zdroja. Príprava rakiet k odpáleniu, predštartová príprava, kontrola a odpálenie rakiet sa vykonáva automaticky podľa povelov z riadiaceho a navádzacieho rádiolokátora alebo priamo z odpaľovacieho zariadenia.
   Rádiolokátor 1S91(M1) zabezpečuje zisťovanie, rozpoznávanie a sledovanie cieľov a navádzanie riadených striel na ne. Pracuje v automatickom, poloautomatickom alebo manuálnom režime. Informácie o cieli (koordináty, rýchlosť, povel na odpálenie atd.) prenáša na odpaľovacie zariadenia linkovým alebo rádiovým spojením. Obsluhu tvoria štyri osoby.
   Nabíjací prepravník 2T7M umiestnený na upravenom automobile ZIL-131 slúži na prepravu troch kompletných rakiet a ich nakladanie na odpaľovacie zariadenie.
   PLRK 2K12M KUB môže v rámci bojovej zostavy protilietadlových brigád alebo plukov pôsobiť spoločne s inými PL systémami (napr. S300PMU). Môže byť riadený automatizovaným systémom velenia K-1 (KRAB) alebo operovať samostatne.

   Použitá literatúra
ATM č.3/1998; Protiletadlový raketový komplet 2K12M KUB, autor: Pavel Lang

  « SPÄŤ Fotoalbum »